Đối tác chiến lược ngành in bạt quảng cáo

in decal pp

Chung cư A1CT2 Tây Nam Linh Đàm | Chung cư B1B2 CT2 Tây Nam Linh Đàm | Chung cư D2CT2 Tây Nam Linh Đàm | Chung cư VP2VP4 Bán đảo linh đàm | Chung cư HUD3 Nguyễn Đức Cảnh | Chung cư New Skyline Văn Quán

Đối tác chiến lược ngành in bạt quảng cáo

in bạt hiflex - in decal ngoài trời - in băng rôn

Viện Bơm và Thiết bị thuỷ lợi

Đối tác chiến lược Tư vấn thiết kế nội thất

thiết kế nội thất văn phòng - thiết kế nội thất chung cư

Đệm | Đệm giá rẻ | Đệm lò xo | Đệm Sông Hồng | Đệm Sông Hồng | Đệm Everhome | Đệm mút | Đệm mút cứng | Đệm Queensweet | Đệm Liên á | Đệm Korea

Viện Bơm và Thiết bị thủy lợi thông báo tuyển dụng viên chức năm 2022

 

VIỆN KHOA HỌC THỦY LỢI VIỆT NAM

VIỆN BƠM VÀ THIẾT BỊ THUỶ LỢI


Số:  163      /TB-VB&TBTL

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Hà Nội, ngày    23    tháng 11     năm 2022

THÔNG BÁO

Về việc tuyển dụng viên chức năm 2022

 

VIỆN BƠM VÀ THIẾT BỊ THỦY LỢI THUỘC VIỆN KHOA HỌC THỦY LỢI VIỆT NAM có nhu cầu tuyển dụng 09 biên chế sự nghiệp khoa học hưởng lương từ nguồn thu của đơn vị:

I. Nhu cầu, vị trí tuyển dụng

TT

Đơn vị tuyển dụng

Vị trí tuyển dụng

Trình độ chuyên môn nghiệp vụ

1

Phòng Kế hoạch, Tổng hợp

01 Chuyên viên

Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành Báo chí

2

Phòng Thí nghiệm tổng hợp

01 Nghiên cứu viên

Tốt nghiệp Thạc sỹ trở lên chuyên ngành Kỹ thuật công trình xây dựng

3

Phòng Nghiên cứu Công trình trạm

03 Nghiên cứu viên

Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành: Kỹ thuật công trình xây dựng hoặc kỹ thuật công trình thủy

4

Trung tâm Nghiên cứu Thiết bị Chuyên dùng Thủy lợi

01 Kế toán viên viên

Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành Kế toán

01 Nghiên cứu viên

Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành Cơ khí, Kỹ thuật thủy điện và năng lượng tái tạo, Máy thủy khí

5

Chi nhánh VB&TBTL tại TP Huế

02 Nghiên cứu viên

Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành: Kỹ thuật công trình thủy, Công trình thủy lợi

 

II. Điều kiện để đăng ký dự tuyển:

1. Điều kiện chung: Người dự tuyển phải đáp ứng các điều kiện quy định tại điều 22 Luật Viên chức ngày 15 tháng 11 năm 2010 và điều 5 Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức.

2. Điều kiện cụ thể:

- Có kinh nghiệm trong lĩnh vực thủy lợi tính đến ngày nhận hồ sơ (riêng vị trí Chuyên viên phòng Kế hoạch, Tổng hợp yêu cầu có kinh nghiệm về công tác Kế hoạch và Truyền thông);

- Cam kết làm việc lâu dài tại Viện Bơm và Thiết bị Thủy lợi. Bản thân chịu được áp lực công việc cao. Chấp hành sự phân công, điều động công tác và các quy chế của Viện Bơm và Thiết bị Thủy lợi; của cơ quan thẩm quyền cấp trên sau khi được tuyển dụng.

III. Tiêu chuẩn tuyển dụng:

1. Vị trí Chuyên viên phòng Kế hoạch, Tổng hợp:

* Trình độ chuyên môn nghiệp vụ:

- Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành Báo chí;

- Có trình độ ngoại ngữ bậc 2 (A2) trở lên theo quy định Thông tư 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/1/2014 của Bộ Giáo dục đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc tương đương;

- Có trình độ tin học đạt chuẩn theo Thông tư 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và truyền thông quy định chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin hoặc tương đương;

- Có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý Nhà nước ngạch Chuyên viên.

* Hiểu biết và kỹ năng:

- Nắm được đường lối chính sách chung, nắm chắc phương hướng chủ trương chính sách của ngành của đơn vị;

- Biết xây dựng các phương án kế hoạch, thông hiểu thủ tục hành chính, viết văn bản, báo cáo tốt;

- Có khả năng viết bài, chụp ảnh, làm video, hiểu biết và sử dụng tốt các nền tảng xã hội;

- Có kỹ năng phát triển website, kỹ năng xây dựng catalogue quảng bá sản phẩm;

- Có 05 năm kinh nghiệm về công tác Kế hoạch & Truyền thông.

2. Vị trí Nghiên cứu viên Phòng Thí nghiệm Tổng hợp:

* Trình độ chuyên môn nghiệp vụ:

- Có trình độ Thạc sỹ trở lên chuyên ngành Kỹ thuật công trình xây dựng;

- Có trình độ ngoại ngữ bậc 2 (A2) trở lên theo quy định Thông tư 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/1/2014 của Bộ Giáo dục đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc tương đương;

- Có trình độ tin học đạt chuẩn theo Thông tư 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và truyền thông quy định chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin hoặc tương đương;

- Có chứng chỉ bồi dưỡng Nghiên cứu viên (hạng III).

* Hiểu biết và kỹ năng:

- Nắm được đường lối chính sách chung, nắm chắc phương hướng chủ trương chính sách của ngành của đơn vị;

- Sử dụng thành thạo các thiết bị sử dụng trong quá trình nghiên cứu và thí nghiệm chuyên ngành xây dựng như: hệ thống thử nghiệm bơm, các máy thử nghiệm đo điện trở chống sét; máy kéo thép, máy nén bê tông; máy nén vữa; máy siêu âm mối hàn, máy đo CBR đất đá hiện trường, máy siêu âm bê tông và súng bật nảy, máy đo chiều dày màng sơn, máy đo độ cứng kim loại, máy nén marshall bê tông nhựa, máy chiết xuất nhựa …

- Sử dụng thành thạo phần mềm autocad

- Có 05 năm kinh nghiệm lĩnh vực nghiên cứu vật liệu & thí nghiệm chuyên ngành xây dựng.

3. Vị trí Nghiên cứu viên Phòng Nghiên cứu Công trình trạm

* Trình độ chuyên môn nghiệp vụ:

- Có trình độ Đại học trở lên chuyên ngành Kỹ thuật công trình xây dựng hoặc kỹ thuật công trình thủy;

- Có trình độ ngoại ngữ bậc 2 (A2) trở lên theo quy định Thông tư 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/1/2014 của Bộ Giáo dục đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc tương đương;

- Có trình độ tin học đạt chuẩn theo Thông tư 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và truyền thông quy định chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin hoặc tương đương;

- Có chứng chỉ bồi dưỡng Nghiên cứu viên (hạng III).

* Hiểu biết và kỹ năng:

- Nắm được chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; có chuyên môn nghiệp vụ về thiết kế, lập dự toán thi công công trình thủy lợi

- Nắm được đường lối chính sách chung, nắm chắc phương hướng chủ trương chính sách của ngành của đơn vị;

- Có chuyên môn nghiệp vụ về thiết kế, lập dự toán thi công công trình thủy lợi;

- Có khả năng nghiên cứu và tham gia triển khai ứng dụng kết quả nghiên cứu vào thực tiễn; có khả năng xây dựng và trình bày báo cáo nghiên cứu khoa học được giao thuộc lĩnh vực nghiên cứu;

- Có kỹ năng sử dụng các phần mềm tính toán thiết kế công trình trạm.

- Có 02 năm kinh nghiệm trở lên trong lĩnh vực thủy lợi

4. Trung tâm Nghiên cứu Thiết bị Chuyên dùng Thủy lợi:

4.1. Vị trí Kế toán viên.

* Trình độ chuyên môn nghiệp vụ:

- Có trình độ đại học trở lên chuyên ngành Kế toán;

- Có trình độ ngoại ngữ bậc 2 (A2) trở lên theo quy định Thông tư 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/1/2014 của Bộ Giáo dục đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc tương đương;

- Có trình độ tin học đạt chuẩn theo Thông tư 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và truyền thông quy định chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin hoặc tương đương;

- Có chứng chỉ bồi dưỡng ngạch kế toán viên (hạng III).

* Hiểu biết và kỹ năng:

- Nắm vững chế độ kế toán ngành và lĩnh vực; Nắm được những vấn đề cơ bản về pháp luật kinh tế, các chính sách, chế độ tài chính liên quan; nắm chắc quy trình tổ chức công việc kế toán; nắm được những đặc điểm tổ chức SXKD và tổ chức quy trình công nghệ, các định mức kinh tế kỹ thuật, tài chính ngành.

- Thông hiểu thủ tục hành chính, viết văn bản, báo cáo tốt;

Có 03 năm kinh nghiệm trở lên trong lĩnh vực kế toán.

4.2. Vị trí Nghiên cứu viên

* Trình độ chuyên môn nghiệp vụ:

- Có trình độ Đại học trở lên chuyên ngành Cơ khí, Kỹ thuật Thủy điện & Năng lượng tái tạo, Máy Thủy khí;

- Có trình độ ngoại ngữ bậc 2 (A2) trở lên theo quy định Thông tư 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/1/2014 của Bộ Giáo dục đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc tương đương;

- Có trình độ tin học đạt chuẩn theo Thông tư 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và truyền thông quy định chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin hoặc tương đương;

- Có chứng chỉ bồi dưỡng Nghiên cứu viên (hạng III).

* Hiểu biết và kỹ năng:

- Nắm được đường lối chính sách chung, nắm chắc phương hướng chủ trương chính sách của ngành của đơn vị;

- Có khả năng nghiên cứu và  tham gia triển khai ứng dụng kết quả nghiên cứu vào thực tiễn; có khả năng xây dựng và trình bày báo cáo nghiên cứu khoa học được giao thuộc lĩnh vực nghiên cứu;

- Có kỹ năng sử dụng các phần mềm tính toán thiết kế, lập dự toán, kỹ năng triển khai, xử lý.

5. Vị trí Nghiên cứu viên Chi nhánh Viện Bơm và Thiết bị Thủy lợi tại TP Huế.

* Trình độ chuyên môn nghiệp vụ:

- Có trình độ đại học trở lên chuyên ngành Kỹ thuật công trình thủy, Công trình thủy lợi;

- Có trình độ ngoại ngữ bậc 2 (A2) trở lên theo quy định Thông tư 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/1/2014 của Bộ Giáo dục đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc tương đương;

- Có trình độ tin học đạt chuẩn theo Thông tư 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và truyền thông quy định chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin hoặc tương đương;

- Có chứng chỉ bồi dưỡng Nghiên cứu viên (hạng III).

* Hiểu biết và kỹ năng:

- Nắm được chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước;

- Có chuyên môn nghiệp vụ về thiết kế, lập dự toán thi công công trình

- Có khả năng nghiên cứu và triển khai ứng dụng kết quả nghiên cứu vào thực tiễn;

- Có khả năng tính toán, thiết kế, lập dự toán công trình thủy, hệ thống trạm bơm,…

- Sử dụng thành thạo các phần mềm: Lập dự toán G8, autocad. Biết sử dụng phần mềm khác như: Sap, Geo Slope.

- Có 02 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực thủy lợi

IV. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển

Thời gian phỏng vấn: Ngày 12/01/2023

Thời gian tổng hợp kết quả xét tuyển: Từ ngày 12/01/2023 đến ngày   15/01/2023.

V. Hồ sơ dự tuyển

- Phiếu đăng ký dự tuyển viên chức theo Mẫu số 01 ban hành kèm theo Nghị định 115;

- Bản Sơ yếu lý lịch tự thuật có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền trong thời hạn 06 tháng, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;

- Bản sao các văn bằng, chứng chỉ và kết quả học tập theo yêu cầu của vị trí dự tuyển, được cơ quan có thẩm quyền chứng thực. Trường hợp có văn bằng do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải được công chứng dịch thuật sang tiếng Việt;

- Giấy chứng nhận sức khỏe còn giá trị sử dụng do cơ quan y tế đủ điều kiện được khám sức khỏe chứng nhận theo quy định tại Thông tư số 13/2007/TT-BYT ngày 21 tháng 11 năm 2007 của Bộ Y tế về việc hướng dẫn khám sức khỏe;

- Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng viên chức (nếu có) được cơ quan, tổ chức có thẩm quyền chứng thực;

- Các giấy chứng nhận về kinh nghiệm (bản sao sổ bảo hiểm), các nghiên cứu khoa học nếu có (bài báo khoa học, công trình khoa học đã được ứng dụng, đề tài nghiên cứu đã chủ trì, tham gia, các bằng khen, giấy khen…);

- Hồ sơ không trả lại nếu không trúng tuyển.

VI. Thời gian và địa điểm nhận hồ sơ

- Thời gian nhận hồ sơ từ ngày 23/11/2022 đến hết ngày 23/12/2022

- Địa chỉ nhận hồ sơ:

Phòng Tổ chức Hành chính - Viện Bơm và Thiết bị thủy lợi. Số 7 ngõ 95 Chùa Bộc, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại liên hệ:  024.38534842

- Kinh phí nộp hồ sơ xét tuyển: 500.000 đồng (VNĐ)/1 bộ.

VIỆN TRƯỞNG

(đã ký)

Đinh Anh Tuấn


Newer news items:
Older news items:

 

You are here  : Home Tin tức INSTITUE NEWS Viện Bơm và Thiết bị thủy lợi thông báo tuyển dụng viên chức năm 2022
Đối tác chiến lược bất động sản,chung cư đang mở bán HOT:

chung cư 89 phùng hưng - chung cu mỹ sơn tower - chung cư văn phú