Đối tác chiến lược ngành in bạt quảng cáo

in decal pp

Chung cư A1CT2 Tây Nam Linh Đàm | Chung cư B1B2 CT2 Tây Nam Linh Đàm | Chung cư D2CT2 Tây Nam Linh Đàm | Chung cư VP2VP4 Bán đảo linh đàm | Chung cư HUD3 Nguyễn Đức Cảnh | Chung cư New Skyline Văn Quán

Đối tác chiến lược ngành in bạt quảng cáo

in bạt hiflex - in decal ngoài trời - in băng rôn

Viện Bơm và Thiết bị thuỷ lợi

Đối tác chiến lược Tư vấn thiết kế nội thất

thiết kế nội thất văn phòng - thiết kế nội thất chung cư

Đệm | Đệm giá rẻ | Đệm lò xo | Đệm Sông Hồng | Đệm Sông Hồng | Đệm Everhome | Đệm mút | Đệm mút cứng | Đệm Queensweet | Đệm Liên á | Đệm Korea

Hội nghị triển khai và quán triệt Nghị quyết 19-NQ/TW và Quyết định 150/QĐ-TTg về phát triển nông nghiệp, nông thôn
Sáng ngày 8/9, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) tổ chức Hội nghị trực tuyến triển khai và quán triệt Nghị quyết số 19-NQ/TW (ngày 16/6/2022) của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá XIII) về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và Quyết định số 150/QĐ-TTg (ngày 26/01/2022) của Thủ tướng Chính phủ “Phê duyệt Chiến lược phát triển nông nghiệp và nông thôn bền vững giai đoạn 2021- 2030, tầm nhìn đến năm 2050”. Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Lê Minh Hoan chủ trì Hội nghị tại đầu cầu Hà Nội.

Bộ trưởng Bộ NN-PTNT Lê Minh Hoan chủ trì hội nghị tại đầu cầu Hà Nội

Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Việt, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Bộ NN-PTNT đã truyền đạt mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của Nghị quyết 19-NQ/TW và Chiến lược phát triển nông nghiệp và nông thôn bền vững giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Theo đó, Nghị quyết số 19-NQ/TW xác định rõ nông nghiệp, nông dân, nông thôn là ba nhân tố có quan hệ mật thiết, gắn bó không thể tách rời; có vai trò, vị trí rất quan trọng trong sự nghiệp đổi mới, xây dựng, bảo vệ Tổ quốc, bảo tồn và phát huy giá trị văn hoá, con người Việt Nam, đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế. Nông dân là chủ thể, trung tâm của quá trình phát triển nông nghiệp, kinh tế nông thôn, xây dựng nông thôn mới. Nông nghiệp là lợi thế quốc gia, trụ đỡ của nền kinh tế. Phát triển nông nghiệp, nông thôn, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nông dân và cư dân nông thôn là trách nhiệm, nhiệm vụ trọng tâm của cả hệ thống chính trị, toàn xã hội dưới sự lãnh đạo của Đảng.

Từ đó, Nghị quyết số 19-NQ/TW đề ra 9 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm nhằm thực hiện có hiệu quả mục tiêu phấn đấu đến năm 2030 tốc độ tăng trưởng GDP ngành Nông nghiệp phấn đấu đạt bình quân khoảng 3%/năm; tăng năng suất lao động nông nghiệp bình quân từ 5,5 - 6%/năm; tốc độ tăng trưởng công nghiệp, dịch vụ nông thôn phấn đấu đạt bình quân trên 10%/năm; thu nhập bình quân của người dân nông thôn năm 2030 tăng gấp 2,5 - 3 lần so với năm 2020.

Tầm nhìn đến năm 2045, nông dân và cư dân nông thôn văn minh, phát triển toàn diện, có thu nhập cao; nông nghiệp sinh thái, sản xuất hàng hoá quy mô lớn; nông thôn hiện đại, có điều kiện sống tiệm cận với đô thị, môi trường sống xanh - sạch - đẹp, giàu bản sắc dân tộc; quốc phòng, an ninh, trật tự xã hội được giữ vững…

Đối với Chiến lược phát triển nông nghiệp và nông thôn bền vững giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 tập trung vào xây dựng nền nông nghiệp sản xuất hàng hóa đồng thời phát triển nông nghiệp dựa trên lợi thế địa phương, theo hướng hiện đại, có năng suất, chất lượng, hiệu quả, bền vững và sức cạnh tranh cao thuộc nhóm dẫn đầu trong khu vực và trên thế giới, đảm bảo vững chắc an ninh lương thực quốc gia, góp phần quan trọng trong việc ổn định kinh tế - xã hội, phòng, chống thiên tai, dịch bệnh, bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, thực hiện có hiệu quả các cam kết quốc tế về giảm phát thải khí nhà kính.

Chiến lược phát triển nông nghiệp và nông thôn bền vững giai đoạn 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050 đề ra 10 nhóm nhiệm vụ, giải pháp chính; xác định rõ 41 chương trình, đề án trọng tâm, ưu tiên và cơ chế huy động các nguồn lực thực hiện để xây dựng và phát triển nông nghiệp và nông thôn bền vững.

Quang cảnh hội nghị tại đầu cầu Hà Nội

Tại Hội nghị, các ngành, địa phương tham gia thảo luận, góp ý và đề xuất các giải pháp, kiến nghị nhằm thực hiện hiệu quả Nghị quyết của Đảng về nông nghiệp, nông dân, nông thôn và Chiến lược phát triển nông nghiệp và nông thôn bền vững.

Tại hội nghị, các đại biểu từ các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương đã tập trung thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm và đề xuất các giải pháp, kiến nghị nhằm thực hiện hiệu quả Nghị quyết của Đảng về nông nghiệp, nông dân, nông thôn và Chiến lược phát triển nông nghiệp và nông thôn bền vững.

Phát biểu tại hội nghị, Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Lê Minh Hoan đã có những chia sẻ, gợi mở thêm về quan điểm tiếp cận và cách thức triển khai thực hiện Nghị quyết số 19 về nông nghiệp, nông dân, nông thôn và Chiến lược Phát triển nông nghiệp, nông thôn bền vững. Bộ trưởng Lê Minh Hoan nhấn mạnh: Nền nông nghiệp đang đứng trước các nguy cơ, như biến đổi khí hậu, biến động về thị trường, biến chuyển xu hướng tiêu dùng. Điều này, đòi hỏi ngành cần đổi mới tư duy, có những hành động cụ thể mới đáp ứng xu thế hội nhập quốc tế. Các cấp, ngành và toàn xã hội cần có chính sách, tạo cơ hội về giáo dục, hướng nghiệp, khởi nghiệp cùng ngành nông nghiệp; Nâng cao vai trò, vị thế, năng lực của người nông dân; Tạo sự đột phá trong khoa học công nghệ, tận dụng cuộc cách mạng 4.0, đẩy mạnh phát triển ngành bền vững.

Theo Bộ trưởng, xây dựng nông nghiệp thực sự là lợi thế quốc gia, nông nghiệp phải là “trụ đỡ” của nền kinh tế. Theo đó, phải chuyển từ tư duy sản xuất nông nghiệp sang kinh tế nông nghiệp; từ đơn giá trị sang đa giá trị; tích cực đổi mới, sáng tạo, áp dụng khoa học công nghệ vào sản xuất để hạ giá thành, tăng giá trị sản phẩm nông nghiệp, từ đó, nâng cao thu nhập cho nông dân. Mọi hoạt động sản xuất của ngành Nông nghiệp phải dành cho nông dân, xoay quanh người nông dân, nâng cao chất lượng sống cho người nông dân. Tăng cường giáo dục nông nghiệp, hướng nghiệp cho thế hệ trẻ; huy động sự vào cuộc của toàn xã hội trong phát triển nông nghiệp.

“Nghị quyết 19 xác định rõ vai trò, vị trí quan trọng của Nông dân - là nhân tố quyết định thành công của sự nghiệp phát triển nông nghiệp, nông thôn. Chính vì vậy, nâng cao vai trò, vị thế, năng lực làm chủ, cải thiện toàn diện đời sống vật chất, tinh thần của nông dân và cư dân nông thôn được xác định là giải pháp trọng tâm đầu tiên”, Bộ trưởng nhấn mạnh.

Kết luận Hội nghị, Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Lê Minh Hoan đề nghị các địa phương quán triệt sâu sắc quan điểm, mục tiêu và nội dung của Nghị quyết số 19 để thể chế hóa, cụ thể hóa thành các văn bản quy phạm pháp luật, xây dựng các chương trình kinh tế- xã hội, các đề án chuyên ngành, lĩnh vực. Bên cạnh đó, cần tTheo dõi, giám sát việc thực hiện các mục tiêu, định hướng đề ra tại Quyết định số 150/QĐ-TTg nhằm phục vụ công tác chỉ đạo điều hành, đề xuất điều chỉnh các định hướng, giải pháp và xây dựng chính sách trong quá trình thực hiện Chiến lược ngành.

Các điểm cầu tại các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương kết nối trực tuyến với hội nghị

Theo V.A (mard.gov.vn)


Newer news items:
Older news items:

 

You are here  : Home News Tin tổng hợp Hội nghị triển khai và quán triệt Nghị quyết 19-NQ/TW và Quyết định 150/QĐ-TTg về phát triển nông nghiệp, nông thôn
Đối tác chiến lược bất động sản,chung cư đang mở bán HOT:

chung cư 89 phùng hưng - chung cu mỹ sơn tower - chung cư văn phú