Đối tác chiến lược ngành in bạt quảng cáo

in decal pp

Chung cư A1CT2 Tây Nam Linh Đàm | Chung cư B1B2 CT2 Tây Nam Linh Đàm | Chung cư D2CT2 Tây Nam Linh Đàm | Chung cư VP2VP4 Bán đảo linh đàm | Chung cư HUD3 Nguyễn Đức Cảnh | Chung cư New Skyline Văn Quán

Đối tác chiến lược ngành in bạt quảng cáo

in bạt hiflex - in decal ngoài trời - in băng rôn

Viện Bơm và Thiết bị thuỷ lợi

Đối tác chiến lược Tư vấn thiết kế nội thất

thiết kế nội thất văn phòng - thiết kế nội thất chung cư

Đệm | Đệm giá rẻ | Đệm lò xo | Đệm Sông Hồng | Đệm Sông Hồng | Đệm Everhome | Đệm mút | Đệm mút cứng | Đệm Queensweet | Đệm Liên á | Đệm Korea

Thiết kế cánh bơm hướng trục bằng phương pháp Voznhexenski-pekin

Tác giả: Phạm Văn Thu,  Đinh Anh Tuấn

Tóm tắt nội dung.

Có nhiều phương pháp thiết kế cánh của các loại máy bơm hướng trục dựa trên cơ sở lý thuyết khác nhau. Có một phương pháp được Liên Xô cũ sử dụng và cũng được nghiên cứu ứng dụng thiết kế ở Viện Bơm và Thiết bị Thuỷ lợi là phương pháp phương trình tích phân của Voznhexenski-Pekin. Đây là một trong những phương pháp cho kết quả tốt. Các bơm thiết kế theo phương pháp này đều có hiệu suất cao. Sau nhiều năm nghiên cứu và ứng dụng, Viện Bơm và Thiết bị Thuỷ lợi đã tổng hợp quá trình tính toán của phương pháp này thành 60 bước và giới thiệu tóm tắt cơ sở lý thuyết của phương pháp trên.

Từ khóa: Bơm hướng trục, máy động lực

Summary.

There are many methods to design impeller of axial pump based on different theories. A method used in the former Soviet Union also applied for research and design in Institute for pump and water resources machine is the integral method of Voznhexenski-Pekin. This is one of the methods for best effectively. Pumps designed by this method are highly efficient. After many years of research and application, Institute for pump and water resources machine have integrated computing process of this method into 60 steps and briefly introduce the basis theory of methods.

Key words: Axial pump,dynamic machine

1. Tổng quan

2. Phương pháp thiết kế  cánh  của Voznhexenski-Pekin

3. Kết quả nghiên cứu cánh bằng phương pháp Vonznhexenski – Pekin

4. Kết luận

Tài liệu tham khảo

  1. Lê Danh Liên (2007), Lý thuyết cánh, Trường ĐHBK Hà Nội (Chương trình nâng cao).
  2. Lê Danh Liên, Phạm Văn Thu (1996), Nghiên cứu thiết kế cánh công tác và cánh dẫn hướng của bơm hướng trục TX 75 -2000-9, Thông tin khoa học công nghệ  Thủy lợi - Số 3- 1996.
  3. A.A. LÔMAKIN, Người dịch: Lê Phú, Lê Duy Tùng, Đặng Xuân Thi (1971), Bơm li tâm và bơm hướng trục, NXB-khoa học kỹ thuật.
  4. А. К. МИХАЙЛОВ; В.В.МАЛЮШЕНКО (1977), ЛОПАСТНЫЕ НАСОСЫ Теория расчет и констрование, Москва  Машиностроение.
  5. В.А Зимницкого и В.А.Умова (1986), ЛОПАСТНЫЕ   НАСОСЫ Справочник,Ленинград Машиностроение Ленинградское отделение
  6. д.H. AЗAPX (1953), НАСОСЫ, kaтaлoг Справочник, Москва  Машиностроение.
  7. 7. г.B. BиктopoB (1969), гидрoдинаМичеcкая Tеория peшeток, Москва.
  8. Phạm Văn Thu (2012), Báo cáo kết quả đề tài thiết kế, chế tạo máy bơm sử dụng động cơ 33kw phù hợp với đồng bằng sông Cửu Long
  9. Phạm Văn Thu (2012), Báo cáo kết nghiên cứu, thiết kế, chế tạo máy bơm HT4500-9

Chi tiết bài báo (pdf đính kèm): Thiết kế cánh bơm hướng trục  bằng phương pháp Voznhexenski-Pekin

Nơi đăng: Tạp chí Cơ khí Việt Nam Số 06/2013


Related news items:
Older news items:

 

You are here  : Home Scientific article Thiết kế cánh bơm hướng trục bằng phương pháp Voznhexenski-pekin
Đối tác chiến lược bất động sản,chung cư đang mở bán HOT:

chung cư 89 phùng hưng - chung cu mỹ sơn tower - chung cư văn phú