Đối tác chiến lược ngành in bạt quảng cáo

in decal pp

Chung cư A1CT2 Tây Nam Linh Đàm | Chung cư B1B2 CT2 Tây Nam Linh Đàm | Chung cư D2CT2 Tây Nam Linh Đàm | Chung cư VP2VP4 Bán đảo linh đàm | Chung cư HUD3 Nguyễn Đức Cảnh | Chung cư New Skyline Văn Quán

Đối tác chiến lược ngành in bạt quảng cáo

in bạt hiflex - in decal ngoài trời - in băng rôn

Viện Bơm và Thiết bị thuỷ lợi

Đối tác chiến lược Tư vấn thiết kế nội thất

thiết kế nội thất văn phòng - thiết kế nội thất chung cư

Đệm | Đệm giá rẻ | Đệm lò xo | Đệm Sông Hồng | Đệm Sông Hồng | Đệm Everhome | Đệm mút | Đệm mút cứng | Đệm Queensweet | Đệm Liên á | Đệm Korea

Một số kết quả tính toán kết cấu lớp gia cố mái đê biển sử dụng vật liệu hỗn hợp asphalt chèn trong đá hộc tại đê biển Cồn Tròn - Hải Thịnh - Hải Hậu – Nam Định.

Tác giả: Nguyễn Thanh Bằng – Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam

Nguyễn Mạnh Trường – Viện Bơm và Thiết bị Thủy lợi, Viện KHTLVN

Vũ Xuân Thủy – Chi cục Quản lý Đê điều và PCLB tỉnh Nam Định

Bài báo giới thiệu phương pháp và một số kết quả tính toán kết cấu lớp gia cố mái đê biển sử dụng vật liệu hỗn hợp asphalt chèn trong đá hộc tại đoạn đê biển Cồn Tròn - Hải Thịnh - Hải Hậu – Nam Định.

Từ khóa: Vật liệu hỗn hợp asphalt chèn trong đá hộc, đê biển Hải Thinh, lớp bảo vệ đê biển.

  1. ĐẶT VẤN ĐỀ
  2. KẾT QUẢ TÍNH TOÁN KÊT CẤU LỚP BẢO VỆ MÁI ĐÊ BIỂN SỬ DỤNG VÂT LIỆU ASPHALT CHÈN TRONG ĐÁ HỘC

2.1.           Vị trí và hiện trạng, yêu cầu sửa chữa công trình

2.2.           Xác định các điều kiện biên tính toán

2.3.           Tính toán kết cấu lớp gia cố mái đê phía biern bằng vật liệu asphalt chèn trong đá hộc

  1. KẾT LUẬN
  2. TÀI LIỆU THAM KHẢO

Chi tiết bài báo (File pdf kèm theo): Một số kết quả tính toán kết cấu lớp gia cố mái đê biển sử dụng vật liệu hỗn hợp asphalt chèn trong đá hộc tại đê biển Cồn Tròn - Hải Thịnh - Hải Hậu – Nam Định

Tạp chí Khoa học và Công nghệ Thủy lợi Số 26, Tháng 4/2015


Related news items:
Newer news items:
Older news items:

 

You are here  : Home Scientific article Một số kết quả tính toán kết cấu lớp gia cố mái đê biển sử dụng vật liệu hỗn hợp asphalt chèn trong đá hộc tại đê biển Cồn Tròn - Hải Thịnh - Hải Hậu – Nam Định.
Đối tác chiến lược bất động sản,chung cư đang mở bán HOT:

chung cư 89 phùng hưng - chung cu mỹ sơn tower - chung cư văn phú