Đối tác chiến lược ngành in bạt quảng cáo

in decal pp

Chung cư A1CT2 Tây Nam Linh Đàm | Chung cư B1B2 CT2 Tây Nam Linh Đàm | Chung cư D2CT2 Tây Nam Linh Đàm | Chung cư VP2VP4 Bán đảo linh đàm | Chung cư HUD3 Nguyễn Đức Cảnh | Chung cư New Skyline Văn Quán

Đối tác chiến lược ngành in bạt quảng cáo

in bạt hiflex - in decal ngoài trời - in băng rôn

Viện Bơm và Thiết bị thuỷ lợi

Đối tác chiến lược Tư vấn thiết kế nội thất

thiết kế nội thất văn phòng - thiết kế nội thất chung cư

Đệm | Đệm giá rẻ | Đệm lò xo | Đệm Sông Hồng | Đệm Sông Hồng | Đệm Everhome | Đệm mút | Đệm mút cứng | Đệm Queensweet | Đệm Liên á | Đệm Korea

Ứng dụng vật liệu hỗn hợp asphalt chèn trong đá hộc thi công sửa chữa mái đê biển Cồn Tròn -Hải Thịnh - Hải Hậu – Nam Định

Tác giả: Nguyễn Thanh Bằng, Nguyễn Mạnh Trường – Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam

Bài báo giới thiệu kết quả nghiên cứu, ứng dụng vật liệu asphalt chèn trong đá hộc để sửa chữa mái đê biển ở Cồn Tròn - Hải Thịnh - Hải Hậu – Nam Định.

Từ khóa: Vật liệu hỗn hợp asphalt, đê biển Hải Thịnh – Hải Hậu – Nam Định

  1. ĐẶT VẤN ĐỀ
  2. HIỆN TRẠNG KHU VỰC SỬA CHỮA

2.1.    Vị trí công trình

2.2.    Hiện trạng công trình

  1. PHƯƠNG ÁN SỬA CHỮA VÀ KẾT QUẢ TÍNH TOÁN KẾT CẤU LỚP BẢO VỆ MÁI ĐÊ

3.1.    Phương án sửa chữa

3.2.    Kết quả tính toán kết cấu lớp bảo vệ

  1. TỔ CHỨC THI CÔNG LỚP BẢO VỆ ĐÊ BIỂN BẰNG VẬT LIỆU HỖN HỢP ASPHALT CHÈN TRONG ĐÁ HỘC TẠI HIỆN TRƯỜNG

4.1.    Công tác chuẩn bị

4.2.    Tổ chức thi công tại hiện trường

  1. KẾT LUẬN

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Chi tiết bài báo (file pdf kèm theo): Ứng dụng vật liệu hỗn hợp Asphalt chèn trong đá hộc thi công sửa chữa mái đê biển Cồn Tròn – Hải Thịnh – Hải Hậu – Nam Định

Tuyển tập KHCN năm 2016 Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam.


Related news items:
Newer news items:
Older news items:

 

You are here  : Home Scientific article Ứng dụng vật liệu hỗn hợp asphalt chèn trong đá hộc thi công sửa chữa mái đê biển Cồn Tròn -Hải Thịnh - Hải Hậu – Nam Định
Đối tác chiến lược bất động sản,chung cư đang mở bán HOT:

chung cư 89 phùng hưng - chung cu mỹ sơn tower - chung cư văn phú