Đối tác chiến lược ngành in bạt quảng cáo

in decal pp

Chung cư A1CT2 Tây Nam Linh Đàm | Chung cư B1B2 CT2 Tây Nam Linh Đàm | Chung cư D2CT2 Tây Nam Linh Đàm | Chung cư VP2VP4 Bán đảo linh đàm | Chung cư HUD3 Nguyễn Đức Cảnh | Chung cư New Skyline Văn Quán

Đối tác chiến lược ngành in bạt quảng cáo

in bạt hiflex - in decal ngoài trời - in băng rôn

Viện Bơm và Thiết bị thuỷ lợi

Đối tác chiến lược Tư vấn thiết kế nội thất

thiết kế nội thất văn phòng - thiết kế nội thất chung cư

Đệm | Đệm giá rẻ | Đệm lò xo | Đệm Sông Hồng | Đệm Sông Hồng | Đệm Everhome | Đệm mút | Đệm mút cứng | Đệm Queensweet | Đệm Liên á | Đệm Korea

Nghiên cứu phương pháp xác định mô đun đàn hồi của vật liệu hỗn hợp asphalt chèn trong đá hộc cho kết cấu bảo vệ mái đê biển

Tác giả: Nguyễn Mạnh Trường – Viện Bơm và Thiết bị Thủy lợi

Bài báo trình bày nghiên cứu mô hình thí nghiệm mô đun đàn hồi của vật liệu hỗn hợp asphalt chèn trong đá hộc cho kết cấu bảo vệ mái đê biển trong phòng thí nghiệm , để thay thế cho việc thí nghiệm mô đun đàn hồi ngoài hiện trường sẽ mất rất nhiều thời gian và kinh phí, với một giá trị quy đổi tương đương để phục vụ cho công tác tính toán kết cấu bảo vệ mái đê biển bằng vật liệu hỗn hợp asphalt chèn trong đá hộc.

Từ khóa: Đê biển, vật liệu hỗn hợp asphalt chèn trong đá hộc

  1. ĐẶT VẤN ĐỀ
  2. NHỮNG YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN MÔ ĐUN ĐÀN HỒI

2.1.           Cốt liệu

2.2.           Chất liên kết

2.3.           Nhiệt độ

2.4.           Tải trọng tác dụng

  1. MÔ ĐUN ĐÀN HỒI NGOÀI HIỆN TRƯỜNG

3.1.           Các phương pháp thí nghiệm mô đun đàn hồi ngoài hiện trường

3.2.           Lựa chọn phương pháp thí nghiệm

3.3.           Kết quả thí nghiệm mô đun đàn hồi của vật liệu hỗn hợp asphalt chèn trong đá hộc gia cố mái đê biển ở hiện trường

  1. MÔ ĐUN ĐÀN HỒI TRONG PHÒNG THÍ NGHIỆM

4.1.           Các phương pháp thí nghiệm trong phòng

4.2.           Lựa chọn phương pháp thí nghiệm

4.3.           Chế tạo mẫu thí nghiệm

4.4.           Kết quả thí nghiệm mô đun đàn hồi trong phòng

  1. XÂY DỰNG TƯƠNG QUAN GIỮA MÔ ĐUN ĐÀN HỒI HIỆN TRƯỜNG VÀ MÔ ĐUN ĐÀN HỒI TRONG PHÒNG

5.1.           Giới thiệu phần mềm R

5.2.           Cơ sở lý thuyết thiết lập tương quan giữa mô đun đàn hồi trong phòng và mô đun đàn hồi hiện trường bằng R

5.3.           Kết quả chạy phần mềm R

  1. KẾT LUẬN

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Chi tiết bài báo (file pdf kèm theo): Nghiên cứu phương pháp xác định mô đun đàn hồi của vật liệu hỗn hợp asphalt chèn trong đá hộc cho kết cấu bảo vệ mái đê biển.

Tạp chí Khoa học và Công nghệ Thủy lợi Số 52, Tháng 1/2019


Related news items:
Newer news items:
Older news items:

 

You are here  : Home Scientific article Nghiên cứu phương pháp xác định mô đun đàn hồi của vật liệu hỗn hợp asphalt chèn trong đá hộc cho kết cấu bảo vệ mái đê biển
Đối tác chiến lược bất động sản,chung cư đang mở bán HOT:

chung cư 89 phùng hưng - chung cu mỹ sơn tower - chung cư văn phú