Đối tác chiến lược ngành in bạt quảng cáo

in decal pp

Chung cư A1CT2 Tây Nam Linh Đàm | Chung cư B1B2 CT2 Tây Nam Linh Đàm | Chung cư D2CT2 Tây Nam Linh Đàm | Chung cư VP2VP4 Bán đảo linh đàm | Chung cư HUD3 Nguyễn Đức Cảnh | Chung cư New Skyline Văn Quán

Đối tác chiến lược ngành in bạt quảng cáo

in bạt hiflex - in decal ngoài trời - in băng rôn

Viện Bơm và Thiết bị thuỷ lợi

Đối tác chiến lược Tư vấn thiết kế nội thất

thiết kế nội thất văn phòng - thiết kế nội thất chung cư

Đệm | Đệm giá rẻ | Đệm lò xo | Đệm Sông Hồng | Đệm Sông Hồng | Đệm Everhome | Đệm mút | Đệm mút cứng | Đệm Queensweet | Đệm Liên á | Đệm Korea

Nghiên cứu quan hệ giữa chiều sâu thâm nhập với kích thước đá hộc và độ nhớt của vật liệu hỗn hợp asphalt chèn trong đá hộc cho kết cấu bảo vệ mái đê biển.

Tác giả: Nguyễn Mạnh Trường– Viện Bơm và Thiết bị Thủy lợi

Bài báo trình bày nghiên cứu quan hệ giữa chiều sâu thâm nhập vữa asphalt với kích thước đá hộc và độ nhớt vữa asphalt trong kết cấu bảo vệ mái đê biển bằng vật liệu hỗn hợp asphalt chèn trong đá hộc. Thông qua công thức quan hệ xác định được chiều sâu thâm nhập và độ nhớt của vữa asphalt. Chiều sâu thâm nhập và độ nhớt vữa asphalt là hai trong những chỉ tiêu cơ lý quan trọng của vật liệu hỗn hợp  asphalt chèn trong đá hộc, để phục vụ cho công tác nghiên cứu ứng dụng loại vật liệu này cho kết cấu bảo vệ mái đê biển Việt Nam.

Từ khóa: Đê biển, Vật liệu hỗn hợp asphalt chèn trong đá hộc.

  1. ĐẶT VẤN ĐỀ
  2. NHỮNG YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN ĐỘ NHỚT CỦA VẬT LIỆU HỖN HỢP ASPHALT

2.1.           Ảnh hưởng của nhiệt độ đến độ nhớt của vật liệu hỗn hợp

2.2.           Ảnh hưởng của chất độn mịn đến độ nhớt của vật liệu hỗn hợp

2.3.           Ảnh hưởng của cốt liệu đến độ nhớt của vật liệu hỗn hợp

2.4.           Ảnh hưởng của bitum đến độ nhớt của vật liệu hỗn hợp

2.5.           Ảnh hưởng của thành phần cấp phối đến độ nhớt của vật liệu hỗn hợp

  1. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU THÍ NGHIỆM

3.1.           Phương pháp nghiên cứu

3.2.           Một số giả thiết và lựa chọn các yếu tố ảnh hưởng

3.3.           Phương pháp quy hoạch thực nghiệm

3.4.           Trang thiết bị, dụng cụ và trinh tự thí nghiệm xác định chiều sâu thâm nhập

  1. TÍNH TOÁN XỬ LÝ KẾT QUẢ THEO MÔ HÌNH

4.1.           Một số hình ảnh trong quá trình thí nghiệm

4.2.           Kết quả thí nghiệm

  1. PHÂN TÍCH KẾT QUẢ THÍ NGHIỆM
  2. KẾT LUẬN

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Chi tiết bài báo (link file kèm theo): Nghiên cứu quan hệ giữa chiều sâu thâm nhập với kích thước đá hộc và độ nhớt của vật liệu hỗn hợp asphalt chèn trong đá hộc cho kết cấu bảo vệ mái đê biển.

Tạp chí Khoa học và Công nghệ Thủy lợi Số 53, Tháng 4/2019.


Related news items:
Newer news items:
Older news items:

 

You are here  : Home Scientific article Nghiên cứu quan hệ giữa chiều sâu thâm nhập với kích thước đá hộc và độ nhớt của vật liệu hỗn hợp asphalt chèn trong đá hộc cho kết cấu bảo vệ mái đê biển.
Đối tác chiến lược bất động sản,chung cư đang mở bán HOT:

chung cư 89 phùng hưng - chung cu mỹ sơn tower - chung cư văn phú