Đối tác chiến lược ngành in bạt quảng cáo

in decal pp

Chung cư A1CT2 Tây Nam Linh Đàm | Chung cư B1B2 CT2 Tây Nam Linh Đàm | Chung cư D2CT2 Tây Nam Linh Đàm | Chung cư VP2VP4 Bán đảo linh đàm | Chung cư HUD3 Nguyễn Đức Cảnh | Chung cư New Skyline Văn Quán

Đối tác chiến lược ngành in bạt quảng cáo

in bạt hiflex - in decal ngoài trời - in băng rôn

Viện Bơm và Thiết bị thuỷ lợi

Đối tác chiến lược Tư vấn thiết kế nội thất

thiết kế nội thất văn phòng - thiết kế nội thất chung cư

Đệm | Đệm giá rẻ | Đệm lò xo | Đệm Sông Hồng | Đệm Sông Hồng | Đệm Everhome | Đệm mút | Đệm mút cứng | Đệm Queensweet | Đệm Liên á | Đệm Korea

Nghiên cứu thực nghiệm ảnh hưởng của góc xoay cánh bánh công tác tới đặc tính bơm hướng trục có số vòng quay đặc trưng cao ns = 1200

Tác giả: Đỗ Hồng Vinh, Nguyễn Văn Thanh, Đỗ Phước Phú, Trương Việt Anh

TÓM TẮT

Trong bối cảnh hiện nay, việc ứng phó và thích nghi về các hiện tượng lũ lụt, nước biển dâng do tác động biến đổi khí hậu đang đòi hỏi cần các máy bơm cỡ lớn, lưu lượng siêu lớn để phục vụ mục tiêu chống úng ngập hay xây dựng các công trình lấn biển. Vì vậy, việc phát triển các bơm hướng trục đáp ứng nhu cầu này rất cấp thiết và được các nhà nghiên cứu quan tâm. Tuy nhiên, ở trong nước vẫn chưa có nghiên cứu chuyên sâu về vấn đề này. Bài báo này tập trung vào việc nghiên cứu bằng thực nghiệm, xác định ảnh hưởng về đặc tính thủy lực của máy bơm hướng trục ns cao khi điều chỉnh, xoay cánh bánh công tác. Kết quả nghiên cứu thí nghiệm này đã chỉ ra mối quan hệ giữa góc xoay cánh và khả năng mở rộng vùng làm việc và công thức tính toán dự báo về hiệu suất có ý nghĩa quan trọng trong tính toán, thiết kế bơm ns cao.

Từ khóa: Máy bơm, Bơm hướng trục, bánh công tác, cánh, xâm thực

ABSTRACT

In the current context, the response and adaptation to floods and sea level rise due to climate change impacts require to application of the ultra-large capacity pumps for preventing flooding damage or construction of sea reclamation works. Therefore, the development of axial pumps to meet this need is very urgent and interested by researchers. However, in Vietnam there is not yet research on this issue. This paper focuses on experimentally determining the effect on hydraulic specification of a high specific speed axial flow pumps when adjusting and rotating impeller’s blades. The results of this experimental study have shown the relationship between the blade’s rotated angle and the effective working area as well as the prediction calculation for efficiency that plays an important in design of an axial flow pump with a high specific speed at 1200.

Keywords: Pumps, Axial Flow Pump, Impeller, Cavitation

Nơi đăng: Tạp chí Cơ khí Việt Nam, số 4, Năm 2021

Chi tiết: File đính kèm


Related news items:
Newer news items:
Older news items:

 

You are here  : Home Scientific article Nghiên cứu thực nghiệm ảnh hưởng của góc xoay cánh bánh công tác tới đặc tính bơm hướng trục có số vòng quay đặc trưng cao ns = 1200
Đối tác chiến lược bất động sản,chung cư đang mở bán HOT:

chung cư 89 phùng hưng - chung cu mỹ sơn tower - chung cư văn phú