Đối tác chiến lược ngành in bạt quảng cáo

in decal pp

Chung cư A1CT2 Tây Nam Linh Đàm | Chung cư B1B2 CT2 Tây Nam Linh Đàm | Chung cư D2CT2 Tây Nam Linh Đàm | Chung cư VP2VP4 Bán đảo linh đàm | Chung cư HUD3 Nguyễn Đức Cảnh | Chung cư New Skyline Văn Quán

Đối tác chiến lược ngành in bạt quảng cáo

in bạt hiflex - in decal ngoài trời - in băng rôn

Viện Bơm và Thiết bị thuỷ lợi

Đối tác chiến lược Tư vấn thiết kế nội thất

thiết kế nội thất văn phòng - thiết kế nội thất chung cư

Đệm | Đệm giá rẻ | Đệm lò xo | Đệm Sông Hồng | Đệm Sông Hồng | Đệm Everhome | Đệm mút | Đệm mút cứng | Đệm Queensweet | Đệm Liên á | Đệm Korea

Tính toán góc xoay cánh để mở rộng phạm vi làm việc cho bơm OП6-145

Tác giả: NCS. Ths Đỗ Hồng Vinh, PGS. TS Trương Việt Anh.

Nhờ có nghiên cứu của các cán bộ Viện Bơm và Thiết bị thủy lợi cùng các thầy giáo trường Đại học Bách khoa Hà Nội, quy trình xoay cánh  các tổ máy bơm OП6-145 đã được xây dựng và áp dụng vào thực tiễn, đem lại hiệu quả kinh tế cao.

Tóm tắt: Việt Nam có 4 trạm bơm với tổng số 23 tổ máy bơm OП6-145 do Liên Xô giúp xây dựng từ những năm 60 của thế kỷ 20. Đó là các trạm bơm Cốc Thành, Hữu Bị, Cổ Đam, Vĩnh Trị thuộc tỉnh Nam Định. Bơm OП6-145 là loại bơm hướng trục lưu lượng lớn loại cánh xoay (có thể điều chỉnh góc đặt cánh) với đường kính bánh công tác Dbct=1450mm. Nhờ có cơ cấu xoay cánh nên có thể điều chỉnh để máy bơm luôn làm việc ở chế độ tối ưu. Tuy nhiên trong thực tế vận hành ở Việt Nam, việc xoay cánh chưa bao giờ được thực hiện vì không có tài liệu hướng dẫn và cũng không có cán bộ có chuyên môn sâu để có thể tính toán góc xoay và lập qui trình xoay cánh. Nhờ có nghiên cứu của các cán bộ Viện Bơm và Thiết bị thủy lợi cùng các thầy giáo trường Đại học Bách khoa Hà Nội, qui trình xoay cánh  các tổ máy bơm OП6-145 đã được xây dựng và áp dụng vào thực tiễn, đem lại hiệu quả kinh tế cao.

Từ khóa: OП6-145, bánh công tác, góc xoay, phạm vi làm việc, chế độ tối ưu.

Abstract: Vietnam has 4 pumping stations with a total of 23 OП6-145 units were built by the Soviet Union in the 60th decade of 20th century. They are pumping stations Coc Thanh, Huu Bi, Co Dam, Vinh Tri in Nam Dinh province. The OП6-145 pump is a rotary blade large flow axial pump (with adjustable impeller angle) with impeller diameter Dbct = 1450mm. Thanks to the rotating blade mechanism, it can be adjusted so that the pump always works in optimal mode. However, in actual operation in Vietnam, the wing rotation has never been done because there are no documentation and no staff with in-depth expertise to be able to calculate the rotation angle and develop the rotation process. Thanks to the research by staff of the Institute of Pumping and Irrigation Equipment and teachers of Hanoi University of Technology, the process of rotating the blades of OП6-145 pump units was built and apply in practice, bring high economic efficiency.

Keywords: OП6-145, impeller, angle of rotation, working range, optimal mode.

Nơi đăng: Tạp chí Tài nguyên nước, số 2, Tháng 5/2021

Chi tiết: File đính kèm


Related news items:
Newer news items:
Older news items:

 

You are here  : Home Scientific article Tính toán góc xoay cánh để mở rộng phạm vi làm việc cho bơm OП6-145
Đối tác chiến lược bất động sản,chung cư đang mở bán HOT:

chung cư 89 phùng hưng - chung cu mỹ sơn tower - chung cư văn phú