Đối tác chiến lược ngành in bạt quảng cáo

in decal pp

Chung cư A1CT2 Tây Nam Linh Đàm | Chung cư B1B2 CT2 Tây Nam Linh Đàm | Chung cư D2CT2 Tây Nam Linh Đàm | Chung cư VP2VP4 Bán đảo linh đàm | Chung cư HUD3 Nguyễn Đức Cảnh | Chung cư New Skyline Văn Quán

Đối tác chiến lược ngành in bạt quảng cáo

in bạt hiflex - in decal ngoài trời - in băng rôn

Viện Bơm và Thiết bị thuỷ lợi

Đối tác chiến lược Tư vấn thiết kế nội thất

thiết kế nội thất văn phòng - thiết kế nội thất chung cư

Đệm | Đệm giá rẻ | Đệm lò xo | Đệm Sông Hồng | Đệm Sông Hồng | Đệm Everhome | Đệm mút | Đệm mút cứng | Đệm Queensweet | Đệm Liên á | Đệm Korea

Tổng hợp một số vấn đề trong thực tế thiết kế bơm hướng trục ns cao

Tác giả: NCS. Ths Đỗ Hồng Vinh, PGS. TS Trương Việt Anh

Tóm tắt: Các bơm hướng trục ns cao thường có số vòng quay đặc trưng ns>1000 v/ph. Hầu hết các nước tư bản ít quan tâm nghiên cứu đến bơm ns cao. Các gam bơm thông dụng của Liên Xô cũ trước đây cũng chỉ có ns trong khoảng từ 500 v/ph đến 900v/ph. Ở Việt Nam, việc nghiên cứu bơm ns cao trong những năm gần đây đã đạt được một số kết quả nhất định.

Hầu hết các bơm ns cao này đều tham khảo một số thông số và đặc tính của bơm OP6 với ns=900 v/ph của Liên Xô cũ. Qua phân tích ảnh hưởng của các thông số chính đến đặc tính bơm hướng trục ns cao, tác giả bài báo đã tổng hợp các vấn đề cần lưu ý trong thực tế thiết kế, đồng thời  nêu bật các kết quả nghiên cứu bơm ns cao đã đạt được ở nước ta trong những năm gần đây.

Abstract: High ns axial pumps usually have the specific speed  ns>1000 rev/min. Most of capitalist countries are less interested in high ns pumps. The ns of popular pumps of the former Soviet Union were only in the range of 500 rev/min to 900 rev/min. In Vietnam, the research on high ns pumps in recent years has achieved certain results. Most of these high ns pumps have the reference of some parameters and characteristics of OP6 pump with ns=900 rev/min of the former Soviet Union. Through the analysis of the influence of the main parameters on the axial pumping characteristics, the article summarizes the issues to be noted in the actual design, and highlights the  results of high ns pumps researching in our country in recent years.

Nơi đăng: Tạp chí Khoa học và Công nghệ Thủy lợi, số 63, Tháng 12/2020

Chi tiết: File đính kèm


Related news items:
Newer news items:
Older news items:

 

You are here  : Home Scientific article Tổng hợp một số vấn đề trong thực tế thiết kế bơm hướng trục ns cao
Đối tác chiến lược bất động sản,chung cư đang mở bán HOT:

chung cư 89 phùng hưng - chung cu mỹ sơn tower - chung cư văn phú